Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksander - Viktor Mathia z siedzibą w Majdach przy ul. Adama i Ewy 76, 11-034 Majdy (12). Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada Aleksander - Viktor Mathia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem skorzystania w pełni z serwisu internetowego air-marine.eu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A-F RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Aleksander - Viktor Mathia oraz dostawcy usług informatycznych, którym Aleksander - Viktor Mathia powierzył przetwarzanie danych osobowych. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili osoba udzielająca zgody może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Żądania wykonania praw należy przekazywać koordynatorowi w zakresie ochrony danych osobowych, którego wyznaczył Aleksander - Viktor Mathia, na adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Podanie danych osobowych w żądanym zakresie ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego air-marine.eu. Jeżeli osoba uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Treść zgody:
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aleksander - Viktor Mathia z siedzibą w Majdach, w celu umożliwienia mi skorzystania w pełni z serwisu internetowego air-marine.eu.

 

Certyfikaty

Galeria

Szybki kontakt

  1. Imię(*)
    Pole wymagane
  2. Nazwisko
  3. E-mail(*)
    Pole wymagane
  4. Invalid Input
  5. (*) Pole wymagane